fun.masoko.net

Подбрани вицове и мъдри мисли!

Да си купим пердета


− Киро, да си купим пердета, оти комшията мое да ме види гола.
− Таа па, он ако та види, он че си купи.