fun.masoko.net

Подбрани вицове и мъдри мисли!

училище
След купон

Колко е приятно, когато се събудиш след купон и видиш, че всичко е разрушено, бъркотия, купчини немити съдове... но домът не е твой.


Изпит

Изпит. Професорът задава въпрос след въпрос, студентът мълчи. − Добре, последен въпрос: Кой е открил Америка? Студентът повдига рамене. − Колумб! - направо крещи преподавателя. − Колумб! Студентът става и тръгва. Преподавателят: − Къде тръгна, бе!? − Помислих, че викате следващия...