fun.masoko.net

Подбрани вицове и мъдри мисли!

Дадох ти новите дънки


− Генко, дадох ти новите дънки на съседа.
− И по какъв повод?
− Нали не ти харесват?
− Ами тогава да дадем и майка ти на съседите...