fun.masoko.net

Подбрани вицове и мъдри мисли!

Детето ви е при нас!


– Детето ви е при нас!
– Какви са исканията ви?
– Идвай да си го вземаш, кретен такъв. Затваряме детската градина.