fun.masoko.net

Подбрани вицове и мъдри мисли!

Говорете ми на вие


−Готова ли ми е колата? −Не ти е готова!
−Говорете ми на Вие!
−Добре. Вие ти лагер на коляновия вал.