fun.masoko.net

Подбрани вицове и мъдри мисли!

Иванчо отсъства от училище


− Иванчо, защо вчера не беше на училище?
− Водих кравата на бик.
− Е не можа ли баща ти?
− Можеше, но по−добре е на бик.