fun.masoko.net

Подбрани вицове и мъдри мисли!

Изпит


Изпит. Професорът задава въпрос след въпрос, студентът мълчи.
− Добре, последен въпрос: Кой е открил Америка?
Студентът повдига рамене.
− Колумб! - направо крещи преподавателя.
− Колумб!
Студентът става и тръгва.
Преподавателят:
− Къде тръгна, бе!?
− Помислих, че викате следващия...