fun.masoko.net

Подбрани вицове и мъдри мисли!

Като дойде момчето да ме иска


Тате, като дойде момчето да ме иска кажи "добре" или кимни с глава, а не да падаш на колене и да крещиш "о, спасителю наш"!