fun.masoko.net

Подбрани вицове и мъдри мисли!

Лошо настроение


Той се прибра вкъщи в толкова лошо настроение, че жена му, като не беше сигурна какво ще поиска първо, легна гола в мусаката.