fun.masoko.net

Подбрани вицове и мъдри мисли!

На бензиностанция


Разказана от жена работеща на каса във верига бензиностанции. Идва клиент, заредил и тя пита:
− Фактура искаш ли?
− … искам…
− Кажи Булстат…
− Булстат…