fun.masoko.net

Подбрани вицове и мъдри мисли!

На интервю за работа


На колко години сте?
− На 22.
− Какви са вашите силни страни?
− Логиката.
− Как се виждате след 5 години?
− На 27.