fun.masoko.net

Подбрани вицове и мъдри мисли!

Нова кръчма


След дълъг размисъл как да кръсти новата си кръчма, бай Гроздан лепна табела "Напоителни системи!"