fun.masoko.net

Подбрани вицове и мъдри мисли!

Проверка на пътна полиция


Карам си аз спокойно колата, а насреща ми - полицаи. "Не ме спирайте, не ме спирайте, не ме спирайте!", моля се наум. Естествено, спират ме.
"Спокойно, имам застраховка, колана съм си го сложила, карам с ограничението. Добре, дишай спокойно! Няма за какво да те глобят."
− Добър ден, госпожо!
− Добър ден!
− Документите за проверка!
Подавам му документите - естествено златният талон е най-отгоре, та да се вижда, че съм примерен водач.
− Имате ли електромер в колата?
Мислите започват да се блъскат в главата ми: "Какъв пък е този електромер и защо не ми е известно да имам такова чудо? За какво ли служи електромер в колата? Колко ли е глобата за шофиране без електромер?"
− Не знам, господин полицай. Мисля, че не.
− АМИ Тогава защо карате без фарове?!