fun.masoko.net

Подбрани вицове и мъдри мисли!

Психологическо насилие


Дайте ми пример за психологическо насилие.
− Навън е лято, птичките пеят, слънцето пече, на морето е прекрасно. Всичко е ОК.
− И къде тук е насилието?
− На работа съм.