fun.masoko.net

Подбрани вицове и мъдри мисли!

Различни мнения


– Понякога случва ли се да сте на различни мнения с жена ти?
– Да и то много често!
– И тя как реагира?
– Никак, тя даже и не подозира…