fun.masoko.net

Подбрани вицове и мъдри мисли!

Ти женен ли си бе?


− Асане, ти женен ли си бе?
− Да, г−н пулисай.
− За кого?
− За жена.
− То е ясно, че е за жена!
− Що да е ясно? Сестра ми е за мъж!