fun.masoko.net

Подбрани вицове и мъдри мисли!

Той я наблюдаваше


Вятърът бе стихнал и той я наблюдаваше с повишен интерес. Радостна възбуда го изпълваше чак до връхчетата на пръстите. По едно време тя се наклони леко и грациозно на една страна и на него му се стори, сякаш го предизвикваше да я дръпне към себе си. Едно движение напред-назад, после още едно... Идеше му да крещи от възторг. Целият изтръпна, адреналина и пулса му скочиха до небето. Тя много плавно започна да слиза надолу, надолу и все по-надолу и изведнъж - БАМ..!!! Плувката изчезна - кълвеше 4 кила шаран !