fun.masoko.net

Подбрани вицове и мъдри мисли!

Ученици запишете Илиада


− Ученици, запишете темата на новия урок: "Илиада".
− Госпожо, "иляда" с думи или с цифри да го запишем?