fun.masoko.net

Подбрани вицове и мъдри мисли!

Защо не ми каза?


− Защо не ми каза, че си женен с 3 деца?
− Срамежлив съм.