fun.masoko.net

Подбрани вицове и мъдри мисли!

Знаете ли английски?


− Знаете ли английски?
− Дам.
− Използвайте "legacy" в изречение.
− Човек като се измори: legacy.